VMT naujienos

2023 m. vasario 21 d. Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) vyko Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (VPPAR) veikiančio Vilniaus verslo moterų tinklo (VVMT) susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai. Vyko diskusijos esminiais – darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos – klausimais, kurie iš esmės yra neatsiejama kiekvienos organizacijos dalis.

Renginio pradžioje Vilniaus VMT prezidentė Ieva Redikaitė tarė sveikinimo žodį ir viso klubo vardu pasveikino Jurga Rimkę, tapusią visos Lietuvos verslo moterų tinklas pirmininke: per 15 LVMT veiklos metų tinklui pirmą kartą vadovaus Vilniaus regionas.

Skaityti toliau

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai prisijungė prie Jungtinių Tautų Organizacijos įkurtos tarptautinės „Moterų įgalinimo principų” (angl. The Women’s Empowerment Principles (WEPs)) iniciatyvos.
Ši iniciatyva dienos šviesą išvydo 2010 m. – jos atsiradimą paskatino Jungtinės Tautos, jau prieš gerą dešimtmetį kėlusios lyčių lygybę į prioritetinių veiksmų aukštumas. Pasaulyje iniciatyva vienija per 4700 organizacijų, o Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai tapo pirmąją verslo ir mokslo asocijuota struktūra Lietuvoje, prisijungusia prie WEPs.

Moterų įgalinimo principai (WEPs) yra principų rinkinys, siūlantis verslui rekomendacijas, kaip skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą darbo vietoje, rinkoje ir bendruomenėje.
WEPs yra pagrindinė priemonė siekti lyčių lygybės pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Prisijungdamos prie WEPs iniciatyvos, įmonės ir asocijuotos struktūros bei jų vadovai įsipareigoja laikytis šios darbotvarkės aukščiausiu lygiu ir bendradarbiauti įvairių suinteresuotų šalių tinkluose, skatinant verslo praktikas, suteikiančias moterims daugiau galimybių.

Skaityti toliau

„Moterų ir vyrų, dirbančių tame pačiame sektoriuje ir pareigose atlyginimų skirtumai liūdina. Kompetencija, o ne lytis, turi apspręsti atlyginimo dydį“.

Apie verslo moterų tinklą, kartu išgyventą pandemijos šoką, sunkumus patiriančius, bet išsaugotus ir toliau plėtojamus verslus, atlyginimų skirtumus LRT radijo laidoje „Aukso amžius. Pandemija verslo moterų akimis“ kalbėjo Fausta Šeputytė, Lietuvos verslo moterų tinklo vadovė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmaitarybos narė, UAB „Metga“ savininkė.

Visą įrašą kviečiame paklausyti čia: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000145302/aukso-amzius-pandemija-verslo-moteru-akimis?fbclid=IwAR21k7coQZea0mca7b95VqeVjTtjPXHwOilcRbnrUgrqZ_v561_UrYJmwrU

Skaityti toliau

Vilniaus verslo moterų tinklas, veikiantis prie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, tęsia naują susitikimų rubriką – „Interviu su VVMT nare“. Kovo mėnesio susitikimo viešnia buvo gerovės valdytoja Eglė Surplienė.

Šį kartą buvo puiki proga aktyvią moterų tinklo narę Eglę pažinti kaip diplomuotą finansų planuotoją ir puikią procesų koordinatorę, kuri jau daugiau kaip 25 metus drąsiai jaučiasi Lietuvos finansų rinkoje. Ir kaip labai kūrybingą, visapusišką bei įdomią asmenybę. Manote, finansai sausa sritis? Anaiptol. Renginio dalyvės išgirdo ir Eglės deklamuojamų eilių!

Tikru iššūkiu tapo jos parengta viktorina. Komandos rikiavo turtingiausių pasaulio moterų penketukus, svarstė, nuo ko prasideda gerovė ir ar pinigai tikrai atneša laimę. Eglę kalbino rubrikos „Interviu su VVMT nare“ autorė ir moderatorė Rasa Baltė-Balčiūnienė, kuri kaskart kiekvieną rubrikos viešnią prakalbina taip, kad, atrodytų, pažįstamas žmogus atsiskleidžia iš visai netikėtų perspektyvų.

Skaityti toliau

Ne kvotų, o gerųjų pavyzdžių trūksta Lietuvoje, kad daugiau moterų siektų karjeros versle. 

Kovo 11 d. Jurga Rimkė, UAB „Intra Vires“ direktorė bei Vilniaus verslo moterų tinklo (VVMT) prezidentė, ir Irma Spudienė, UAB „DSP Plius“ direktorė bei VVMT viceprezidentė, dalyvavo LRT radijo laidoje „Pinigų karta“. 

Laidoje, kurią vedė Darius Matas, kalbėta apie griūvančius stereotipus versle, apie tai, kaip per pastaruosius du dešimtmečius keitėsi požiūris į veiklias moteris, apie gerųjų patirčių ir pavyzdžių viešinimo svarbą.

Pašnekovės papasakojo apie Lietuvos verslo moterų tinklo indėlį į moterų verslumui palankios aplinkos formavimą bei tarptautinio bendradarbiavimo projektus, pasidžiaugė, kad Lietuvoje daugėja drąsių moterų, kurios nebijo išbandyti jėgas versle ir aukštojoje politikoje.

Skaityti toliau

2021 m. Kovo 2 d. VVMT verslo pusryčių tema buvo „Plėtros diena“. Gausiai susirinkusias nares ir viešnias pasveikino Vilniaus moterų tinklo prezidentė Jurga Rimkė, pristatė einamus klausimus ir naujus projektus. Vilniaus Rūmai kartu su moterų tinklu užpildė dokumentus stojimui į tarptautinę WEP organizaciją, kuri rūpinasi lyčių lygybe darbo vietoje, rinkoje ir bendruomenėje.
Vasario mėnesį prie tinklo prisijungė net 5 naujos narės – Ilona Petrovė, Alina Velykienė, Berta Čaikauskaitė, Marija Salamakinienė, Violeta Toropčina.
Susitikimo metu jos turėjo galimybę prisistatyti ir mus supažindinti su savo veikla. Iš karto kilo daug puikių sąlyčio taškų ir bendrystės galimybių, nes renginiuose visada gausiai lankosi ne tik narės, bet ir viešnios.

Skaityti toliau

„Moterų bendrystės poreikis auga, ypatingai tai pajutome pirmojo karantino metu, kuomet tarpusavio pagalba ir palaikymas tapo labai svarbiu veiksniu tiek išlaikant ir plėtojant verslus, tiek puoselėjant asmeninius santykius. Dabar verslo moterų tinklas jungia 45 nares. Visoje Lietuvoje – arti 140 narių. Aktyviai bendradarbiaujame su kitų miestų Verslo tinklo moterimis. Šiemet sieksime auginti verslių moterų kompetencijas ir didinti bendruomenės narių skaičių. Tam turime visas galimybes, todėl nuoširdžiai kviečiu Kauno PPA rūmų nares: verslo savininkes ar aukščiausio lygio vadoves prisijungti prie tinklo“, – sako Saulė Motiejūnienė, Kauno verslo moterų tinklo vadovė.
Vasario 24 d. vyko ataskaitinis, rinkiminis, strateginis Kauno verslo moterų tinklo narių susirinkimas. Jo metu pristatyta 2020 m. veiklos ataskaita (plačiau), išrinkta vadovė ir taryba:

  • Saulė Motiejūnienė, UAB „Linolitas“ direktorė;
  • Deimantė Mitkuvienė, individuali DMConsulting veikla;
  • Irma Kvedarienė, UAB „SB Dantų klinika“ direktorė;
  • Dr. Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ direktorė;
  • Dr. Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ akcininkė ir personalo verslo partnerė;
  • Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų Verslo atstovavimo skyriaus vadovė.
Skaityti toliau

Vasario 17 d. Vilniaus verslo moterų tinklo moterys kas mėnesiniame susitikime virtualiu būdu paminėjo net dvi progas – vasario 16–ąją ir meilės dieną, todėl ir susirinkimas turėjo būti ypatingas. Pirmoje dalyje tęsėme naują susitikimų rubriką „Interviu su VVMT nare“, kurios autorė ir moderatorė Rasa Baltė-Balčiūnienė. Šį kartą Rasa kalbino įmonės „Baltas dobilas“ direktorę Loretą Dainytę – stiprią, ambicingą ir be galo veiklią moterį.

Loreta interviu metu atskleidė savo karjeros kelią, pašnekesys tęsėsi apie asmeninį augimą, meilės kalbas ir biodinaminę vindarystę. Apie pastarąją daugiau paslapčių atskleidė vyno someljė Artūras Vasilionok. O kaip gi šventinis vakaras be vyno? Degustuojant skirtingų rūšių vynus, kaupėme žinias apie vyno istoriją, regionus, vyndarystę. Nors susitikimas tęsėsi daugiau kaip dvi valandas, jis visiškai neprailgo, įkvepiantis interviu ir degustacija tik parodė, kaip naudingai ir įdomiai galima tęsti verslo moterų bendrystę kad ir virtualiu būdu.

Skaityti toliau

Šiandieną Vilniaus verslo moterų tinklas pradėjo itin produktyviai. Virtualiame rytiniame susitikime dalyvavo ne tik Vilniaus tinklo narės, bet ir kandidatės į narius bei viešnios iš Kauno.

Susirinkimą pradėjo VVMT prezidentė Jurga Rimkė pranešimu apie LVMT ketvirtinių renginių temas ir Young BPW atstovo rinkimus. Rytą tęsėme išklausydamos Ievos Radikaitės pristatymą, kas vyksta „BPW Green& Sustainable“ grupėje, o Monika Prastienė supažindino su EPD naujienomis. Pasveikinome ir naują Vilniaus moterų tinklo narę, UAB RAIT generalinę direktorę, Dovilę Končak, labai džiaugiamės, kad ji prisijungė į mūsų tinklą ir tikime produktyviu bendradarbiavimu.

Didžiausia padėka skrieja Eglei Makselytei, VVMT narei, savo srities profesionalei, įmonės „Personalo praktikų paslaugos“ vadovei. Ji pravedė seminarą tema – „Inventorizacija: personalo valdymas ir darbų sauga“. Išgirdome ne tik naudingos informacijos, bet ir praktinius pavyzdžius, galėjome užduoti mums aktualius klausimus.

Skaityti toliau

Šiandien Lietuvos verslo moterų tinklas visų regionų tarybų narės susitiko Online būdu.
Pasidalinome regionų naujienomis, renginių planais 2021 metais.
Aptarėme einamus bendrus regionų klausimus.
Sugalvojome idėjų bendriems regionų renginiams.

LVMT – tai puiki moterų organizacija skatinanti moterų verslumą bei įvairias iniciatyvas!